Persondatapolitik

Indhold

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

I henhold til Lov om behandling af personoplysninger (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) med senere ændringer er den dataansvarlige:

OBES – et fælleseje af Optikerforeningen og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne
v/Optikerforeningen
Store Kongens Gade 110E, 2
1264 København K
CVR-nr. 20814004

Kontaktperson:
Direktør Per Michael Larsen
pml@optikerforeningen.dk

Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Opsamling af efteruddannelsespoint for danske optikere/optometrister.
 • Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Bemærk venligst at meddelelsen af personoplysninger kan være et krav i henhold til en kontrakt, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå i en kontrakt. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.Hvilke oplysninger behandler vi om dig

Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2.
Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.
Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • Cookie-oplysninger
 • IP-adresse

Særlige oplysninger

 • CPR-nummer

Hvordan indsamler vi data om dig

De data vi behandler om dig, vil være indsamlet fra dig gennem deltagelse i en event (kursus/konference el.lign.) Disse oplysninger kan behandle oplysninger om også indsamles hos tredjeparter, som i dette tilfælde er kursusudbydere.
Indsamlingen fra kursusudbydere sker alene med formålet om at registrere dine kursuspoint.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.
Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Dit udtrykkelige samtykke.
 2. Behandlingen er nødvendige for at kunne opsamle efteruddannelsespoint som dokumentation for efteruddannelse.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med

Vi deler ikke dine oplysninger med andre.

Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Dine personoplysninger behandles ikke af databehandlere placeret uden for EU/EEA.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Optikerforeningen opbevarer dine oplysninger i OBES så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. Dette betyder at vi gemmer dine oplysninger til du er ude af faget eller ikke ønsker at oplysningerne gemmes længere.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet

Hos Optikerforeningen gør vi vores bedste for at passe godt på dine OBES-oplysninger.
Vi sikrer dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

Hvilke rettigheder har du

Som registreret optiker/optometrist i OBES har du til enhver tid mulighed for at se hvilke oplysninger vi har registreret, ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos OBES slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Hvis du mener at Optikerforeningen behandler dine OBES-personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Cookiepolitik

Cookies
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (for eksempel et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er.
Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website, for eksempel et iastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet.
En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.

Sådan afviser du brugen af cookies
Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.
Ønsker du ikke at modtage cookies fra obes.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.
Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Hvordan man sletter cookies fra sin pc
I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Slet cookies”.

www.obes.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet for dermed at skabe øget brugervenlighed.

URMAGERNE OG OPTIKERNE
35 47 34 00
Ramsingsvej 30
2500 Valby
uol@forbundet.dk

 

 

OPTIKERFORENINGEN
45861533
Store Kongens Gade 110E, 2
1264 København K
do@optikerforeningen.dk