Kurser og aktiviteter der kan give CET-point

Alle kurser skal have et fagligt indhold. Faglighed omhandler ikke alene optometri eller optik, men i lige så høj grad patientkommunikation og patienthåndtering. Derfor udvides aktivitetsområdet med kommunikation og IT-instruktion jvf nedenfor.

Kommunikation skal ses i et større perspektiv, hvor den væsentligste form for kommunikation sker med patienten/kunden. Kommunikationen skal sikre, at informationen bliver modtaget korrekt.

Kursusindholdet skal være inden for følgende områder:

  • Kommunikation
  • Normer og guidelines
  • Øjenundersøgelse
  • Øjenpatalogi
  • Vurdering af synsfunktioner
  • Vurdering og behandling af binokulære synsproblemer
  • Optiske produkter og tilbehør
  • Kontaktlinser og tilbehør
  • Vurdering og behandling af svagtseende
  • IT-instruktion i forbindelse med software til optiske instrumenter eller journalsystemer