Generelle principper for udstedelse af CET-point

Der er aftalt følgende retningslinjer for, hvad der kan opnås CET-point. Hvis en aktivitet ikke er nævnt nedenfor, kan der indsendes en ansøgning til OBES, som vil vurdere om den pågældende aktivitet eller undervisningsform kan godkendes.

  • Kurser
  • Foredrag
  • Workshop
  • Konferencer eller større events kan ikke i sin helhed ansøge om CET-point. Der skal ansøges for hver enkelt aktivitet.
  • En aktivitet kan være sponseret.
  • Hovedindholdet skal primært være fagligt.
  • Kursusudbyderen skal godkendes af OBES.

Følgende typer kan aldrig godkendes til CET-point.

  • Produktforedrag.
  • Præsentationer af interne forretnings- eller virksomhedsplaner, resultater eller strategier.