Pointsystem

Forskellige efteruddannelsesaktiviteter udløser et forskelligt antal uddannelsespoint. Der gives point både for deltagelse og for afholdelse.

Inden for den treårige periode skal der indsamles 36 point, hvoraf maks. halvdelen skal komme fra deltagelse i forelæsninger, workshops eller andre aktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse.

Efteruddannelsesaktivitet
Point
Overværelse af forelæsning, per 45-60 min. 1
Deltagelse i workshop, per 45-60 min. 1,5
e-learning, per forelæsning af 45-60 min. 1
Afholdelse af forelæsning, per 45-60 min. 2
Afholdelse af workshop, per 45-60 min. 2
Publicering i videnskabeligt tidsskrift, per artikel 6
Længerevarende kursusforløb, per 45-60 min 1
Webinar (der skal kunne være dialog mellem kursist og forlæser), per 45-60 min 1

Begrænsninger:

Der kan maximalt optjenes

  • 8 uddannelsespoint på en dag
  • 20 uddannelsespoint på et kursusforløb

I fastsættelsen af antal point per aktivitet er der hentet inspiration fra Norge, Sverige, England og ECOO. Ensartede systemer faciliterer tværnational integration mellem optikere/optometrister og deltagelse i aktiviteter på tværs af landegrænser.

OBES har forhåndsgodkendt efteruddannelsesaktiviteter, der er godkendt af nedenstående udenlandske pointudstedende organisationer. Danske deltagere kan få uddannelsespoint tildelt ved indsendelse af program og dokumentation for deltagelse:

Norges Optikerforbund
Optikerförbundet (Sverige)
COPE (USA)
OAA (Australien)
GOC (UK)
CET (UK)