Din registrering i databasen

Som optiker/optometrist er du ansvarlig for din registrering i systemet,.

Det er dit eget ansvar at leve op til kravet om de 36 point over den treårige periode.

Alle optikere/optometrister kan registreres i systemet og dermed opnå point, mens studerende i optometri kan få godskrevet deres aktiviteter, men kan ikke opnå point under deres uddannelsesforløb.

For optometrister, der bliver uddannet som optometrist i løbet af en fast periode, skal kravet på de 36 point ske forholdsmæssigt i forhold til resten af perioden.

Andre faggrupper ud over optikere/optometrister kan ikke registreres i systemet.

Registrering i OBES-systemet sker med dit CPR-nummer eller et unikt ID-nummer. Begge indtastningsmetoder kan benyttes, men af hensyn til GDPR anbefales alene at benytte det unikke ID-nummer.

Når du registreres i systemet, vil du få tilsendt et ”medlemskort” som indeholder det unikke ID-nummer, der skal bruges ved registrering af CET-point.

Det er altid dit eget ansvar at sikre korrekt registrering af de opnåede CET-point.

Adgangen til OBES sker via NemID eller et token, som udsendes, når din deltagelse i et kursus er registreret.