Normen for efteruddannelse defineres således:

  • Optikere/optometrister bør regelmæssigt deltage i fagligt relevante efteruddannelsesaktiviteter.
  • Efteruddannelse bør ske i et sådant omfang, at optometristen altid er fagligt opdateret og besidder de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at udøve en kvalificeret og forsvarlig praksis.

Dokumentation for optiker-/optometristernes efteruddannelse foregår ved hjælp af optjening og registrering af CET-point (Continuing Education and Training).

Fagets parter har etableret OptikBranchens EfteruddannelsesSekretariat (OBES) som varetager registrering, kontrol og uddeling af CET-point.

Deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter, der er godkendt af OBES, udløser et antal uddannelsespoint, både til deltagerne og til forelæserne. Antallet af uddannelsespoint, som en given aktivitet udløser, fastsættes af OBES.

Normen for efteruddannelse er omsat til uddannelsespoint således, at den enkelte optometrist bør optjene 36 uddannelsespoint over en tre-årig periode. Pointene skal ikke nødvendigvis være indsamlet jævnt over perioden.

Perioden fastlægges som en treårig periode. Første periode bliver 2019-2021.

Den enkelte optiker/optometrist kan til enhver tid gå ind på systemet og få adgang til egne oplysninger.

For nærværende har fagets parter ingen sanktionsmuligheder over for optometrister, som ikke deltager i efteruddannelsesaktiviteter.
Dog vil en accepteret og indarbejdet branchenorm sætte spørgsmålstegn ved optikeren/optometristens kvalifikationer, hvis vedkommende ikke kan fremvise efteruddannelsesaktiviteter.

Godkendelse af efteruddannelsespoint

Alle ansøgninger om udstedelse af uddannelsespoint fra udbydere af efteruddannelsesaktiviteter, bliver vurderet af et udvalg bestående af en optometrist fra hver af fagets parter (dette vil normalt være en ansat i organisationerne). Hvis der er uenighed i bedømmelsen af kursusansøgningen, skal ansøgningen videresendes til en bedømmelseskomite. Der kan også være tale om situationer, hvor der ønskes en principiel afgørelse af kursusansøgningen, eller at kursusudbyder anfægter den første afgørelse. I begge tilfælde skal kursusansøgningen videresendes til bedømmelseskomiteen.

Bedømmelseskomiteen består af 2 fagpersoner fra hver af fagets parter. Medlemmerne udpeges for to år ad gangen. Det er muligt at blive udpeget flere gange i træk.

Bedømmelseskomiteens arbejde foregår normalt via e-mail, men der kan indkaldes til møder efter behov.

Bedømmelseskomiteens arbejde er ulønnet.