Gennemgå nedenstående vejledning inden du udfylder ansøgning, og vær opmærksom på at OBES forbeholder sig ret til adgang til kurset, med henblik på eventuel evaluering af indholdet og foredragsholder.

 

Retningslinjer for pointansøgningsskema (til kursusudbyder)

 • Kursusudbyder
  • Navn på virksomheden som afholder kurset.
 • Kontaktperson
  • Navn og email på den kursusansvarlige
 • Kursustitel
  • Titel på kurset
 • Foredragsholder
  • Navn og email.
  • Kort CV skal medsendes
 • Kort beskrivelse af kursets indhold
  •  Kursusformål
  • Undervisningsform, f.eks. foredrag, workshop ellerlign.
 • Hvilke 3 kompetencer deltagere opnår?
  • Kort beskrivelse af de kompetencer som deltagerne opnår på kurset opdelt i 3 hovedpunkter.
 • Kursussted, dato og tid.
  • Geografisk placering af kurset, hvis samme kursus afholdes flere steder, skal alle steder skrives.
  • Dato, hvis kurset gentages, skriv alle dage.
  • Tidspunkt
 • Antal lektioner
  • Antal lektioner á 45 min.

 

Bemærk venligst:

Ansøgningen om kursuspoint være sekretariatet i hænde senest 3 uger før afholdelse af kurset.

Til registrering af point skal der benyttes en skanner, som kan lejes hos sekretariatet.