Indledning

 
Fagets retningslinjer for efteruddannelsespoints – CET points (Continuing Education and Training) er udarbejdet i et samarbejde mellem Optikerforeningen og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne

Retningslinjerne følger de anerkendte europæiske retningslinjer for optjening af CET points, og målet er, at du som optometrist skal følge med udviklingen inden for faget for dermed at kunne tilbyde den bedst mulige sundhedsydelse til dine patienter.

Antallet af nødvendige points er sat til 36 timers efteruddannelse over en 3-årig periode, hvilket svarer til 36 CET-point. I nogle europæiske lande er optjening af points obligatorisk, men et sådan krav er p.t. ikke gældende i de skandinaviske lande.

Efteruddannelse er nødvendig for, at du som sundhedsperson kan følge med i, hvad der sker inden for dit fag, og pointene er et bevis på, at din viden er up to date. Uddannelsespoint er derfor et nødvendigt værktøj overfor dine samarbejdspartnere, patienter og hvis du f.eks ønsker at praktisere i udlandet. Derfor opfordrer Optikerforeningen og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne alle til at følge reglerne for optjening af point.

I højre spalte på denne side kan du ved at klikke på de forskellige faner finde svar på mange generelle spørgsmål vedrørende efteruddannelse points både hvis du er kursist og kursusudbyder.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på obes@optikerforeningen.dk